Integritást sértő események bejelentése
Utolsó módosítás: 0001.01.01

 

Az MVM Mobiliti Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo út 10., Cg. 01-09-965868), az e-Mobi Nonprofit Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo út 10., Cg. 01-09-281052), a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo út 10., Cg. 01-09-379160) és a KAPOS CNG Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., Cg. 01-09-272105) az ezen gazdasági társaságokat érintő szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentésének fogadására közös visszaélés-bejelentési (a továbbiakban: Whistleblowing-csatorna) csatornát tartanak fenn; az e-Mobi Nonprofit Kft. esetében a 2009. évi CXXII. törvény, illetve a 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet, az MVM Mobiliti Kft., a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. és a KAPOS CNG Kft. esetében az e társaságokra irányadó MVM csoportszintű KIE-19 irányelvben és belső compliance szabályzatában foglalt kötelezettségre figyelemmel.

Szervezeti integritást sértő eseménynek minősül különösen, de nem kizárólagosan

A bejelentővel szemben alapvető elvárás, hogy a bejelentését jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához. Az érintett társaság biztosítja, hogy egyetlen bejelentőt se érjen hátrány, zaklatás vagy bármilyen egyéb retorzió vagy diszkrimináció annak következtében, hogy információt szolgáltat integritást sértő események gyanúja esetén, ugyanakkor a rosszhiszeműen tett hamis, valótlan bejelentés annak tartalmától függően jogi következményeket vonhat maga után. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

A bejelentések eredményes vizsgálatához legalább az alábbi információk megadása szükséges:

 • a bejelentéssel érintett társaság neve (MVM Mobiliti Kft., e-Mobi Nonprofit Kft., Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. vagy KAPOS CNG Kft.),
 • az MVM Csoport Etikai Kódex megsértése vagy egyéb szervezeti integritást sértő vétség miatt bepanaszolt munkavállaló beazonosításához alapvetően szükséges adatok;
 • a bejelentett szervezeti integritást sértő esemény, etikai vétség, szabályszegő magatartás, minél konkrétabb, részletesebb leírása (helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek);
 • az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítási eszközök és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok;
 • azon személyek megjelölése, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről.

A bejelentéseket a következő csatornákon lehet megtenni:

E-mailben: mobiliti@mobiliti.hu, amelynek tárgyában kérjük feltüntetni: integritást sértő esemény bejelentése.

Postai úton: az érintett társaság nevére, annak Compliance területe részére címezve. Levelezési cím valamennyi társaság esetén: 1037 Budapest, Montevideo út 10.

Amennyiben a bejelentés megtételére postai úton kerül sor, a bejelentést zárt borítékban kell megküldeni azzal, hogy azt el kell látni a következő felirattal: „Integritást sértő esemény bejelentése”.

Az integritást sértő események bejelentésével kapcsolatos további tudnivalók:

 • az e-mail fiók ellenőrzése minden munkanapon megtörténik,
 • a társaság minden bejelentést megvizsgál,
 • a bejelentésekhez kizárólag a társaság erre kijelölt munkatársai férnek hozzá, a bejelentés bizalmas kezelése biztosított,
 • lehetőség van anonim bejelentésre, azonban ebben az esetben is szükséges, hogy a Társaság előtt legalább a bejelentő valamely elérhetősége (pl. e-mail cím, postacím vagy postafiók cím) ismert legyen a vizsgálat hatékony lefolytatásának elősegítése, a további információadás és a visszacsatolás lehetőségének biztosítása céljából,
 • a bejelentések kivizsgálására a társaság vonatkozó belső szabályzatainak megfelelően kerül sor,
 • az eljárás első lépéseként megvizsgálásra kerül, hogy a bejelentés alapján fennáll-e integritást sértő esemény gyanúja, és amennyiben igen, integritást sértő esemény vizsgálatára irányuló eljárás indul, mely vizsgálati jelentéssel zárul.

Az Adatkezelő kapcsolódó adatkezelési tájékoztatója az  „Adatkezelési Tájékoztató - Integritást sértő események bejelentéséhez” linken tekinthető meg.